BIURO PODRÓŻY "JAROSŁAW"

Plac św. Michała 1, 37-500 Jarosław, tel.: 16 624 18 30, tel./fax: 16 624 18 31, e-mail: bpjaroslaw@op.pl

Promocje

 

Regulamin Promocji Lato już czeka – Lato 2016
na imprezy BP EXIM S.A.


1. Promocja trwa od 02.02.2016 r. do 29.02.2016 r.
2. Zasady Promocji Lato już czeka:
2.1. Zaliczka 15%. Dopłata do 28% do dnia 31.03.2016. Dopłata do 100% wartości imprezy do 21 dni przed wylotem.
2.2. Rabat do 23% na imprezy z katalogu Lato 2016, dla Klientów posiadających Kartę Stałego Klienta - dodatkowe 2% (w sumie rabat do 25%). Powyżej podano maksymalne obowiązujące rabaty. Rabaty mogą różnić się dla poszczególnych kierunków lub hoteli. Informacja o aktualnych cenach w biurach podróży i na www.eximtours.pl.
2.3. Rabat 2% dla stałych klientów.
2.4. Gratis ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych.
2.5. Gwarancja Niezmienności Ceny– gwarantujemy Państwu utrzymanie do dnia wyjazdu ceny z dnia zakupu oferty. Ewentualny wzrost kursów walut, kosztu transportu lub opłat lotniskowych, paliwowych itp. nie będzie miał wpływu na cenę.
2.6. Super rabaty dla dzieci. Informacja o aktualnych cenach w biurach podróży i na www.eximtours.pl.
3. Promocja i powyżej wymienione gwarancje nie dotyczą ofert grupowych. W przypadku ofert grupowych cena ustalana jest odrębnie i może być wyższa.
4. Promocja obejmuje oferty z katalogu Lato 2016 i nie łączy się z innymi promocjami. Każda impreza ma ograniczoną ilość miejsc przeznaczoną do sprzedaży w czasie promocji.
5. Integralną częścią warunków Promocji Lato już czeka są ogólne warunki uczestnictwa, z wyłączeniem: rozdziału II pkt. 4.

ALAMTUR - PROMOCJE First Moment 2016

Do 17 lutego zniżki:
- do 25% na wycieczki objazdowe
- do 20% na wyprawy egzotyczne
- do 20% na imprezy wypoczynkowe
- gwarancja niezmienności ceny 
- zaliczka do 15% ceny